Savjetodavna terapija je proces koji ima individualan pristup i odvija se u sigurnom i podržavajućem okruženju i potpunoj diskreciji. To je ugovorna terapija, gdje se između klijenta i terapeuta jasno definira tema na kojoj klijent želi raditi, kao i namjera/rješenje prema kojem je usmjeren.

 

Savjetovanje i savjetodavna terapija namijenjeni su klijentima koji su opterećeni bilo kojom vrstom patnje, koja pak može biti uzrokovana različitim unutarnjim i vanjskim stanjima, životnim okolnostima ili događajima, emotivnim potresima, gubicima, bolestima, svojim i tuđim nerealnim očekivanjima, unutarnjim nedoumicama i strahovima, i to na svjesnoj i nesvjesnoj razini.

 

Fokus je svakako na uklanjanju ili smanjivanju bilo kojeg oblika unutarnje  patnje i nezadovoljstva, što otvara mogućnost rada na temi, postizanju sklada i zadovoljstva ili postizanju rješenja na način na koji ga osoba sama definira. U protivnom, dugotrajno nerješavanje problema može dovesti do ozbiljnog narušavanja međuljudskih odnosa i zdravlja.

 

Naglasak terapije je na jasnom definiranju cilja, podršci, povjerenju i sigurnosti, jačanju postojećih i razvijanju novih resursa, osvještavanju situacije, donošenju malih pojedinačnih odluka, promjenama ponašanja, te praćenju psihofizičkog stanja klijenta.

 

U terapijskom procesu primjenjuju se psihoterapijske tehnike i metode  koje omogućuju ljudima da razumiju, nadvladaju, riješe ili kontroliraju svoje smetnje, patnje i nezadovoljstvo, te unaprijede svoje funkcioniranje, zdravlje i međuljudske odnose.