Konstelacija je raspored, položaj, poredak, razmještaj. Označava i stjecaj okolnosti, situaciju ili priliku. Riječ nam je poznata iz astronomije, gdje konstelacija planeta označava njihov raspored i međusobni položaj.

 

Sistemska konstelacija je raspored unutar nekog sistema/sustava, koja ujedno podrazumijeva međusobni položaj i odnos pojedinih dijelova unutar tog sustava. Kad je u pitanju jedan obiteljski sustav, tada raspored, položaj i međuodnos pojedinih članova obitelji predstavlja obiteljsku konstelaciju, a ukoliko se radi o poslovnom okruženju ili organizacijskim pitanjima, postavljaju se poslovne/organizacijske konstelacije. Isto vrijedi za bilo koji sustav, pa se svaka konstelacija postavlja ovisno o namjeri, želji, potrebi i pitanju klijenta.

 

Prema fenomenu morfogenetskog polja, koji je opisao biolog Rupert Sheldrake, cijela priroda organizirana je u polja, od najmanjih čestica, pa do planetarnog sustava, a u svakom od njih postoji specifična energija koja je stvorena unutar pojedinog polja i uz njega vezana, na jedinstven i karakterističan način za svako pojedino polje. Prema istoj teoriji, morfogenetska polja imaju pamćenje i mogućnost povezivanja s drugim takvim poljima. Ako to primijenimo na sistemske konstelacije, sve informacije i znanje o određenom sustavu postoje u energetskom polju tog sustava, a konstelacije su način da se stupi u kontakt s tim informacijama i znanjem.

 

Sistemske konstelacije su metoda koju je osmislio njemački terapeut Bert Hellinger, kao način boljeg predočavanja situacije u kojoj se zatekao klijent. Izmaknut iz stvarne situacije, ovom metodom klijent dobiva ulogu promatrača, kroz koju ima priliku sagledati širu sliku, dobiti novu perspektivu situacije u kojoj se nalazi, nove uvide ili informacije koje mu dotad nisu bile poznate.

 

Konstelacija se može raditi u grupi ili individualno. Kad se radi u grupi, u konstelaciji sudjeluju reprezentanti kojima klijent dodjeljuje uloge, ovisno o vrsti sustava koji postavlja (obiteljskog, poslovnog, partnerskog), a nakon toga ih postavlja u prostoru prema vlastitom unutarnjem osjećaju. Postavljanjem konstelacije u prostoru stvara se i polje postavljenog sustava, koje je izvor sadržanih informacija.

 

Reprezentanti koji sudjeluju u konstelaciji na energetskoj razini dolaze u kontakt s inteligencijom postavljenog polja i mogu primiti informacije iz tog polja na tjelesnoj, emotivnoj ili kognitivnoj razini. Zato kroz ulogu neke osobe ili pojma u koju su ušli, mogu i prenijeti informacije iz polja koje doživljavaju kroz tjelesne (težina u rukama ili nogama, trnci, lupanje srca), emotivne (tuga, sreća, zabrinutost, olakšanje) i kognitivne (kroz misao, ideju ili spoznaju) kanale.

 

Zbog toga su u detalje konstelacije prije postavljanja upućeni jedino voditelj konstelacije i klijent, kako bi reprezentanti koji u konstelaciji sudjeluju, ostali potpuno čisti i otvoreni za polje u koje ulaze.

 

Voditelj sistemskih konstelacija prati i usmjerava interakcije između postavljenih dijelova sustava, bez da nudi, a kamoli nameće, svoja rješenja. Posebna pažnja posvećuje se dijelovima sustava među kojima postoji napetost ili nerazriješeni konflikti. Kroz konstelacijski rad mogu se dogoditi vrlo snažni procesi kojima je cilj, kao što je to i u prirodi, dovesti sustav u ravnotežu i stanje u kojem će sustav sam, kao i svi njegovi dijelovi pojedinačno, biti mirni i zadovoljni, a klijent dobiti novu perspektivu i odgovore na neodgovorena pitanja.