Neurologičke razine su razine našeg postojanja na svjesnom i nesvjesnom nivou. Pomažu kod definiranja mjesta na kojem je problem nastao, čime daju mogućnost fokusiranja i rada na tom području. Jedna na drugu utječu i poželjno je da budu međusobno usklađene i da djeluju u harmoniji.

 

 

 

  • Okolina

 

Prostorni i vremenski kontekst u kojem postojimo i sve okolnosti unutar njega, utječu na nas, jednako kao i mi na njih, već svojim prisustvom. Kolika je razina našeg utjecaja i kako se zbog toga osjećamo? Kako taj kontekst utječe na nas i koliko je to opravdano?

 

 

  • Ponašanje

 

Kao odgovor na okolinu i kontekst u kojem živimo, poduzimamo ili ne, određene radnje i ponašanja. Kad ponavljamo ista ponašanja, odgovor okoline je isti kakav je uvijek bio, već unaprijed ga možemo očekivati. Ako promijenimo svoje ponašanje, hoće li odgovor okoline biti drugačiji? Koliko svjesno, odgovorno i namjerno to možemo učiniti?

 

 

  • Sposobnosti

 

Čime raspolažemo? Razina naših znanja, vještina i sposobnosti je promjenjiva veličina i poželjno je da njen razvoj bude stalno u uzlaznoj putanji. Njihova razina i primjena određuje naš smjer i način djelovanja. Koliko ih njegujemo, nadograđujemo, razvijamo i kvalitetno primjenjujemo? Kako njima utječemo na kvalitetu naših interakcija sa svijetom?

 

 

  • Uvjerenja i vrijednosti

 

Živimo prema vrijednostima i uvjerenjima tražeći istovjetne ili slične u svom okruženju. Vrijednosti su većinom ono što nam je u životu važno i prema čemu na svjesnoj i nesvjesnoj razini kreiramo svoj život. Koliko ih preispitujemo? Kako znamo da li se radi o našim vrijednostima i uvjerenjima ili preuzetim i naučenim? Imamo li dopuštenje mijenjati ih? Da li nas motiviraju ili demotiviraju? Jesu li za nas podržavajuća ili ograničavajuća? Koliko se razlikuju od vrijednosti i uvjerenja drugih i kolika je naša spremnost tolerirati te razlike?

 

 

  • Identitet

 

Tko sam ja i kamo pripadam? Koje je moje mjesto i imam li ga uopće? Tko me mora vidjeti i priznati? Mogu li postojati bez pripadanja i odobravanja?

 

 

  • Duhovna razina

 

Koji je smisao? Koja je svrha mog postojanja? Što je veće i važnije od mene?